Nagrade i priznanja TELFOR 2019

Nagrada “ILIJA STOJANOVIĆ” za najbolji naučni rad

U znak sećanja i poštovanja dela prof. dr Ilije Stojanovića, prvog i dugogodišnjeg predsednika Programskog odbora TELFOR-a, Upravni i Programski odbor TELFOR-a ustanovili su NAGRADU “ILIJA STOJANOVIĆ” ZA NAJBOLJI NAUČNI RAD NA TELFOR-u.

Nagradu „Ilija Stojanović“ dodeljuje Programski odbor, na osnovu obrazloženih predloga recenzenata radova, koordinatora sekcija, predsedavajućih sesija i članova Programskog odbora. Nagradu može dobiti samo rad koji je prihvaćen i referisan na TELFOR-u. Nagrada se objavljuje na WEB stranici TELFOR-a i dodeljuje na prigodnoj svečanosti.

Nagrada za najbolji naučni rad sa TELFOR-a 2019 biće dodeljena u novembru 2020.


Nagrada “Blažo Mirčevski” za najbolji rad mladog autora

Porodica Mirčevski je predložila, a Upravni i Programski odbor TELFOR-a su prihvatili i ustanovili nagradu “Blažo Mirčevski” za najbolji rad mladog autora, u znak sećanja i poštovanja stručnog i naučnog dela Blaže Mirčevskog, diplomiranog inženjera elektrotehnike.

Nagradu dodeljuje poseban žiri sastavljen od predstavnika porodice Mirčevski i predstavnika Programskog odbora TELFOR-a. Kao eventualni kandidati za nagradu mogu biti predloženi autori mlađi od 30 godina, pod uslovom da su prvi autori prihvaćenih radova i da su lično referisali svoj rad na TELFOR-u. Predlagači mogu biti recenzenti radova, koordinatori sekcija, predsedavajući sesija, članovi Programskog odbora i članovi žirija. Nagrada se objavljuje na WEB stranici TELFOR-a i dodeljuje na prigodnoj svečanosti.

Žiri je dodelio nagradu najboljem mladom prvom autoru za rad sa TELFOR-a 2019::

  • Vitomir Djaja Joško, Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology, Faculty of Electronics and Information Technology, Warsaw University of Technology, za rad 3.6, Vitomir Djaja Joško, “New synchronization method for UWB TDOA based localization system utilizing two reference nodes”

Studentske nagrade “Ilija Stojanović”

TELENOR fondacija dodelila je nagrade “Ilija Stojanović” za najbolje studentske radove, prezentirane u Studentskoj sekciji na TELFOR-u 2019 (uručene na danu ETF u Beogradu 2019 godine).

Nagrade su dobili studenti:

  • Aneta T. Kartali, Dejana V. Vuković, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, za rad 11.1/2019, “Uticaj načina segementacije na prepoznavanje dužice”
  • Katarina Mladenović, Aleksandra Zec, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, za rad 11.2/2019, “Detekcija Parkinsonove bolesti na osnovu dinamike crtanja”
  • Ana Ćupurdija, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, za rad 11.3/2019, “Projektovanje podsklopova Doplerovog radara: mikrotalasnog mešača i Vilkinsonovog delitelja snage“